Derfor er det nesten umulig å få forbrukslån med betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning er på sett og vis en varsellampe. Den forteller bankene at de ikke bør låne penger til personen som har anmerkningen. Gangen i dette er viktig å forstå, spesielt om man vil refinansiere gjeld.

Veien frem til en betalingsanmerkning

Betalingsanmerkninger er i utgangspunktet enkle å unngå. De blir heller ikke utdelt på måfå. For at et inkassoselskap skal ha lov til å registrere en anmerkning, må de følge en fastsatt prosedyre.

  • Kreditor må sende skriftlig varsel om at inkasso vil bli iverksatt.
  • Betalingsfrist er da minimum 14 dager.
  • Deretter vil inkasso iverksettes dersom gjelden ikke er betalt.
  • Skyldneren får så skriftlig varsel om at rettslig inndrivelse vil bli iverksatt.
  • Ny betalingsfrist for krav + inkassosalær er minimum 14 dager.
  • Deretter må rettslige skritt iverksettes (normalt tas det ut forliksklage).
  • Når det er gått ytterligere 30 dager kan inkassoselskapet registrere en betalingsanmerkning.

Tid nok til å ordne opp

Som vi ser går det minst 2 måneder før anmerkningen blir registrert. Sett fra en banks side finnes det få gode grunner for at en person skal havne i slike situasjoner. Personen har hatt mer enn nok tid til å komme i dialog med kreditor, for eksempel for å få til en betalingsordning.

En bank som mottar en lånesøknad, der søkeren har en betalingsanmerkning, vil derfor ha gode grunner til å anta at søkeren ikke er betalingsvillig. Anmerkningen er fra bankens side en indikasjon på at de tar økt risiko om de låner ut penger til slike personer.

Inkassosaker er ikke lukrativt for bankene

Inkassosaker er god butikk for et inkassoselskap, men ikke for banker og andre selskap som yter kreditt på et eller annet vis. For disse betyr mislighold både potensielle tap av penger, og mye ekstra administrativt arbeid. Derfor skyr de folk med betalingsanmerkninger som pesten.

Resultatet er enkelt og greit. Du finner ingen banker som er villig til å låne deg penger dersom du har en betalingsanmerkning. Vel, nesten ingen banker.

Unntakene finnes

Antallet personer som pådrar seg betalingsanmerkninger er økende. En viktig problemstilling her er at gjelden ofte er knyttet opp mot kredittkort og små forbrukslån med høye renter. En vanlig løsning når slik gjeld hoper seg opp, er refinansiering av gjeld. Besøk www.billigeforbrukslån.no/refinansiering for å sammenligne tilbud på refinansiering. Det vil si at all gjeld samles i et større, og vanligvis billigere lån. Dermed blir gjelden mer håndterbar, og låntakeren unngår som regel gjeldsproblemer.

Imidlertid yter ikke bankene lån til refinansiering, selv om formålet er å gjøre opp for seg, så lenge søkeren har betalingsanmerkning. Økningen av slike tilfeller har frembrakt en ny nisje innenfor bankvirksomhet, nemlig banker som spesialiserer seg på lån til de med betalingsanmerkning.

Lån med betalingsanmerkning

De største aktørene innen dette segmentet er følgende banker.

  • Bank2
  • Bluestep Bank
  • Svea Finans

Felles for alle er at man kan få låne til å refinansiere gjeld med betalingsanmerkning, men da må man kunne stille med pantesikring. Ergo er tilbudet stort sett begrenset til de som eier sin egen bolig. Videre kan ikke boligen ha en belåningsgrad som overstiger omtrent 80% av markedsverdien. I noen tilfeller kan disse bankene akseptere annen pantesikring, for eksempel fritidseiendom, eller sikring gjennom en kausjonist.

Gjelder alle former for kreditt

En betalingsanmerkning hindrer deg ikke bare i å få lån eller kredittkort. Anmerkningen avskjærer deg også fra andre tjenester eller produkter som inneholder et kredittelement. Det mest vanlige eksempelet på dette er mobilabonnement. Avtalene folk har med for mobilselskapene er tjenester på kreditt. De tellerskrittene du ringer for i denne måneden, betaler du for neste måned. Har du en betalingsanmerkning når du ber om et nytt mobilabonnement, er det vanlig å få nei. Du må i stedet benytte deg av forhåndsbetalte kontantkort.

Den samme problemstillingen oppstår om du vil kjøpe et produkt på avbetaling. Du kan også få problemer med å skaffe vanlige strømavtaler, siden forbruket her betales etterskuddsvis.

Slik slettes en betalingsanmerkning

Betalingsanmerkninger er spesifikt knyttet til en kreditor. Således er det ikke uvanlig at en person har flere anmerkninger fra forskjellige kreditorer. Hver enkelt kreditor plikter å sørge for at deres registrering av en anmerkning slettes så snart den tilknyttede gjelden er betalt.

En betalingsanmerkning som blir stående, fordi skyldneren ikke gjør opp for seg, skal slettes etter fire år. Imidlertid kan kreditor gå til nye rettslige skritt på dette tidspunktet, og dermed forlenge levetiden til anmerkningen med nye fire år. Om gjelden er stor nok kan man regne med at dette blir foretatt inntil alt er betalt.

Viktig om du vil refinansiere

I sum betyr det at eneste utvei er å betale gjelden. En ny kredittsjekk vil da vise at personen ikke har anmerkninger tilknyttet navnet sitt. En lånesøknad vil dermed behandles på normalt vis, og blir ikke lengre automatisk avvist.

Dette er viktig å kjenne til dersom man har flere kreditorer på nakken, og ønsker å få refinansiert all gjelden. I så fall må en finne ut hvilken gjeld som er tilknyttet anmerkningen, og så betale ut denne. Deretter vil en søknad om lån til refinansiering kunne innvilges.

Tall hentet fra www.billigeforbrukslån.no

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *